Servicii de proiectare in domeniul energetic

A. Intocmirea documentatiei de proiectare pentru diverse utilaje si echipamente specifice domeniului energetic, cum sunt:

 • vase de presiune, aparate tip coloana, rezervoare de stocaj
 • schimbatoare de caldura, reactoare cu amestecare
 • cuptoare tubulare, cazane, boilere,

B. Lucrari de executie a utilajelor si echipamentelor de acest tip. Aceste utilaje si echipamente pot fi concepute, executate si livrate separat sau impreuna cu liniile tehnologice complete aferente, caz in care ne putem ocupa si de montajul si de punerea in functiune a intregii linii tehnologice respective, deci putem face livrari „la cheie”.

C. Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea de acorduri si avizari pentru racordare la reteaua de energie.

 • proiectare pentru lucrări pe racordare , pentru racordarea directă la instalaţiile RET – HG 90/2008.
 • proiectare pentru lucrări de racordare în instalaţiile nationale, generate de racordarea în RED a diverşilor utilizatori – HG 90/2008.
 • elaboreze condiţiile tehnice pentru tema de proiectare privind realizarea instalaţiei de racordare.
 • realizeaza studii de fezabilitate, proiectele tehnice, şi proiecte de detaliu de execuţie, pentru realizarea instalaţiei de racordare.
 • elaboreze specificaţii tehnice pentru echipamentele şi sistemele electrice (transformatoare,protecţii, automatizări,EMS-SCADA, sistem de măsură a energiei electrice, etc) care intră în componenţa instalaţiei de racordare.
 • urmăreaste respectarea cerinţelor tehnice la realizarea lucrărilor de racordare la RET, conform proiectului
 • analizeaza şi să stabileste, soluţiile tehnice pentru rezolvarea eventualele neconformităţi apărute pe parcursul derulării proiectului de ralizare a instalaţiei de racordare.
 • întocmeaste documente prevăzute de legislaţia în vigoare pentru recepţia instalaţiei de racordare la RET.
 • proiectare pentru lucrări pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă generate de realizarea unor lucrări în zona reţelelor electrice (centuri de ocolire, autostrăzi, drumuri naţionale, etc.) – Ordin ANRE nr. 48/2008.
 • asigura proiectare pentru realizarea lucrărilor de asistenţă tehnică, consultanţă şi management de proiect, la execuţia lucrărilor de racordare la RET, în amonte de punctul de delimitare, în conformitate cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de către investitor, conform contractului de execuţie a lucrărilor încheiat cu solicitanţii.
 • realizeaza studii tehnice stiintifice pentru calcularea condiţiilor de parametrizare, nivelul de reglaj al protecţiilor instalaţiei de racordare şi pentru corelarea cu instalaţiile RET.
 • verificarea documente privind respectarea cerinţelor tehnice impuse de Codul Tehnic al RET şi ordinul ANRE 51/2009;

D. Analiza si verificarea caracteristicilor tehnice si masuratorilor pentru racordarea CEE.

 • evaluarea caracteristicilor tehnice ale grupurilor energetice;
 • schema de reglare a factorului de putere;
 • schemele de reglare a vitezei de încărcare-descărcare (bucla de reglare);
 • schemele de reglare a tensiunii (bucla de reglare);
 • date grafice privind diagrama PQ în punctul de racordare;
 • variaţia puterii active şi reactive a generatoarelor de curent electric
 • parametrii unităţilor de transformare;
 • parametrii de calitate ai energiei electrice pe fiecare grup şi la bara colectoare (flicker, factor de distorsiune THDi armonice, factor de nesimetrie de secvenţă negativă);
 • stabilirea tipurilor de protecţie, calculul valorilor de reglaj şi parametrizarea protecţiilor;
 • verificarea sistemelor de reglaj automat al puterii active în funcţie de valoarea frecvenţei şi încadrarea în curba de răspuns impusă;
 • măsurarea şi evaluarea caracteristicilor de calitate a energiei a turbinelor conectate la retea;
 • modelarea matematica a functionarii centralelor şi simulărea functionarii;
 • verificarea modului de simulare a funcţionării centralelor şi grupurilor pentru calculele de regimuri staţionare şi regimuri dinamice/tranzitorii;
 • analiza şi stabilirea informaţiilor şi a condiţiilor tehnice pentru funcţiile de comandă şi valorile măsurate şi în punctul de interfaţă pentru sistemul EMS-SCADA.

E. Intocmirea de studii, analize si propuneri de solutii privind recuperari termice si eficientizari energetice, modernizari si cresteri de capacitate instalatii si linii tehnologice.

Lasă un răspuns